A oto bardziej szczegółowy opis regulatora MIRECO SL (więcej można uzyskać poprzez pobranie pełnej instrukcji, która jest  tutaj - proszę kliknąć prawym klawiszem myszki w celu pobrania, wielkość ok. 1 Megabajt ).

Podstawowe dane regulatora MIRECO SL :
- praktyczna oszczędność paliwa od 15 do 25 %
- 3 obiegi CO + 1 obieg CWU
- regulacja pogodowa i wnętrzowa, z ochroną instalacji
- łatwa obsługa, menu okienkowe, widok instalacji z sygnalizacją pracy
- automatyczne przestawianie czasu letni / zimowy i rozpoznawanie świąt stałych i ruchomych
- automatyczne wyłączanie obiegów w zależności od temperatury zewnętrznej
- aktywna kontrola pracy instalacji
- termostaty z korektorem temperatury
- zabezpieczenie przed przegrzaniem kotłów węglowych
- zabezpieczenie przed zamarznięciem instalacji
- funkcja pomocy do każdej funkcji
- orientacyjna cena hurtowa regulatora głównego – 1400 zł + VAT (do 20 % rabatu dla stałych klientów), czujniki temperatury w komplecie
Regulator MIRECO SL


    Regulator MIRECO SL jest następcą znanego popularnego MIRECO S – został on rozbudowany o klika funkcji bardzo przydatnych w typowych zastosowaniach. Regulator ten przeznaczony jest do sterowania niewielkimi instalacjami grzewczymi, głównie w domkach jednorodzinnych (nie jest wskazane stosowanie urządzenia tego do sterowania dużymi instalacjami grzewczymi). Jest to kontynuacja znanej rodziny regulatorów MIRECO, produkowanych od początku lat 90-tych w setkach egzemplarzy rocznie. Zastosowane algorytmy sterowania zostały opracowane na bazie doświadczeń z ponad 3 tysięcy różnej wielkości instalacji CO i łączą w sobie prostotę obsługi z dużą skutecznością oraz oszczędnością energii.

    Regulator przystosowany jest do sterowania kotłem wyposażonym w palnik atmosferyczny lub wentylatorowy jedno- lub dwustopniowy, gazowy lub olejowy. Instalacja grzewcza może posiadać 1, 2 lub 3 obiegi CO (z zaworami mieszakowymi) oraz obieg przygotowania ciepłej wody użytkowej.

    MIRECO SL posiada funkcję sterowania jednym, dwoma lub trzema zaworami mieszakowymi w sposób zapewniający maksymalnie oszczędne, a przy tym bezpieczne sterowanie temperaturą kotła. Bezpieczne w tym sensie, że regulator nie dopuszcza do wykraplania się wody w kotle, powodującej korozję i przyspieszone zużycie kotła, lub też osadzania się nagaru, pogarszającego sprawność kotła z palnikiem olejowym.
Regulator MIRECO SL pozwala również na ekonomiczne sterowanie przygotowaniem ciepłej wody użytkowej, z wykorzystaniem podgrzewacza pojemnościowego lub zbiornika z zewnętrznym wymiennikiem. Kilka trybów grzania CWU umożliwia dostosowanie regulacji do rozmaitych potrzeb, w tym także do celów gastronomicznych (duże chwilowe zużycie wody).
   
    Najnowsza wersja regulatora posiada możliwość definiowania różnych konfiguracji instalacji grzewczej, z uwzględnieniem specyfiki wszystkich dostępnych rodzajów kotłów (m.in. kotłów gazowych kondensacyjnych, a także kotłów węglowych z tzw. „zrzutem temperatury”).

Dodano także funkcję automatycznego wyłączania obiegów grzewczych w zależności od temperatury zewnętrznej wraz z wyłączaniem pomp, a także funkcję kontroli pracy instalacji poprzez monitorowanie temperatury obiegów i alarmowanie w przypadku niebezpieczeństwa niedogrzania. MIRECO SL współpracuje z magistralą CreaBUS – dzięki temu możliwe jest łatwe rozbudowywanie instalacji drogą dołączania dodatkowych modułów i korektorów. Możliwe jest stosowanie termostatów wnętrzowych z korekcją dla każdego obiegu grzewczego. Dzięki integracji z systemem CreaBUS możliwe jest zdalne sterowanie oraz monitorowanie pracy regulatora z wykorzystaniem innych elementów systemu CreaBUS. Korektor temperatury

    Najważniejszą jednak cechą regulatora MIRECO SL jest bardzo przyjazny sposób komunikowania się z użytkownikiem, widoczny już przy pierwszym spojrzeniu na regulator. Zamiast systemu kontrolek lub opisu tekstowego zastosowaliśmy bardzo przejrzysty system graficzny  zrozumiały nawet dla zupełnego laika - narysowaliśmy na płycie czołowej symbolicznie całą instalację grzewczą. Widzimy każdy sterowany element instalacji, który w zależności od jego stanu jest podświetlony lampką lub nie. Wystarczy zatem przysłowiowy rzut oka, aby wszystko zobaczyć.

    Zastosowaliśmy także bardzo wygodny sposób programowania, oparty na popularnej obecnie idei okienek. Okienka te prowadzą użytkownika w logiczny sposób do wybranej funkcji. Każde z okienek posiada opis w języku polskim (urządzenie posiada czytelny duży wyświetlacz znakowy, 4 linijki po 20 znaków każda, z podświetleniem dla wygodnej obsługi w ciemnych pomieszczeniach) oczywiście z użyciem polskich liter, a klawiatura ma tylko 5 klawiszy ! I co ważniejsze, jeden z nich ma stałą funkcję POMOC, dostępną w każdej chwili. Inny (opisany „FUNKCJA”) spełnia funkcję „przewijania” okienek, czyli pokazywania na ekranie następnych pozycji. Pozostałe trzy klawisze służą do wygodnego wyboru funkcji, zgodnie z opisem na ekranie. A opis ten jest na tyle czytelny, że podobno nie trzeba nawet czytać instrukcji ....

    Absolutną nowością zastosowaną w regulatorze MIRECO SL jest funkcja definiowania klawiszy skrótu, podobnie do funkcji „soft key” znanej np. z telefonów komórkowych. Użytkownik może sam zdecydować, jakie funkcje najczęściej będzie wykorzystywał. Funkcje te pojawią się na pierwszych pozycjach głównego menu. Chcąc zatem wywołać te wybrane funkcje nie będzie konieczne przechodzenie przez kolejne okienka, wystarczy tylko raz nacisnąć klawisz.  Regulator produkowany jest w dwóch niemal identycznych wersjach : do obudowy naściennej oraz do panelu. Działanie i obsługa obu wersji jest identyczne, wersje różnią się jedynie wymiarami płyty czołowej oraz rozmieszczeniem klawiszy „FUNKCJA” i „POMOC”, a także kontrolki „AWARIA”.Mireco SL wersja panelowa

    Dzięki opisowemu systemowi okienek obsługa urządzenia możliwa jest nawet przez osoby nie posiadające Instrukcji Obsługi. Po prostu na ekranie urządzenia wszystko można zobaczyć ....


        Skrócona zasada działania regulatora MIRECO SL.

    Regulator MIRECO SL jest przystosowany do sterowania instalacjami centralnego ogrzewania wraz z przygotowaniem ciepłej wody użytkowej, w różnych konfiguracjach, z wykorzystaniem zaworów mieszakowych lub bez nich. Odpowiednią konfigurację ustawia się w wygodny sposób w funkcjach serwisowych dotyczących instalacji.
    Możliwy jest wybór jednej z 9 możliwych konfiguracji (uproszczone schematy instalacji zamieszczone są w rozdziale opisującym funkcje serwisowe) :

1. Jeden obieg CO bez zaworu mieszakowego (opcja regulacji wnętrzowej oraz sterowanie pompą obiegową CO),
2. Jeden obieg CO bez zaworu mieszakowego (opcja regulacji wnętrzowej oraz sterowanie pompą obiegową CO) oraz obieg CWU (naprzemienna praca CO i CWU),
3. Jeden obieg CO z zaworem mieszakowym (opcja regulacji wnętrzowej),
4. Jeden obieg CO z zaworem mieszakowym (opcja regulacji wnętrzowej) oraz obieg CWU,
5. Dwa obiegi grzewcze CO, zawór mieszakowy tylko w obiegu CO1 (opcja regulacji wnętrzowej), obieg CO2 bez zaworu mieszakowego (zawsze temp. wyższa),
6. Dwa obiegi CO z zaworami mieszakowymi, oba obiegi z opcją regulacji wnętrzowej, obieg CO2 sterowany z modułu,
7. Dwa obiegi CO z zaworami mieszakowymi, oba obiegi z opcją regulacji wnętrzowej, obieg CO2 sterowany z modułu oraz przygotowanie CWU,
8. Trzy obiegi CO z zaworami mieszakowymi, obiegi z opcją regulacji wnętrzowej, obieg CO2 i CO3 sterowane z modułu,
9. Trzy obiegi CO z zaworami mieszakowymi, obiegi z opcją regulacji wnętrzowej, obieg CO2 i CO3 sterowane z modułu oraz przygotowanie CWU,

    Obiegi CO sterowane mogą być z wykorzystaniem zaworów mieszakowych. Rozwiązanie takie jest nieco droższe od instalacji z zaworem przełączającym, ale pozwala na pełną i płynną regulację temperatury CO, bez charakterystycznego ograniczenia dolnej wartości wymaganej przez praktycznie wszystkie nowoczesne wysokosprawne kotły centralnego ogrzewania (za wyjątkiem kotłów kondensacyjnych). Niezachowanie tego wymogu prowadziłoby do bardzo szybkiego zużycia kotła na skutek korozji wywołanej wykraplaniem się wody lub zabrudzenia kotła nagarem czy sadzą, trudnymi do usunięcia. Poza tym w przypadku kotłów żeliwnych gwałtowne zmiany temperatury są często przyczyną pęknięć lub rozszczelnienia kotła. Tak więc rozwiązanie wykorzystujące zawór mieszakowy, mimo pozornie wyższych kosztów, daje w efekcie większą trwałość instalacji oraz możliwość dowolnego obniżania temperatury obiegu grzewczego, czyli maksymalne oszczędności. A to przecież zmniejszenie kosztów eksploatacji.

    Drugi obieg CO może być wykorzystany np. w przypadku łączenia ogrzewania podłogowego z tradycyjnym grzejnikowym. Możliwość wydzielenia różnych stref pozwala na komfortowe i jednocześnie oszczędne ogrzewanie obiektu. Ponadto dla każdego obiegu wprowadzono dolną i górną temperaturę czynnika grzewczego zabezpieczając się przed ew. zamarznięciem instalacji czy przegrzaniem podłogówki.

    Trzeci obieg CO jest często wykorzystywany do podgrzewania podłogi w łazience. Funkcję tę cenią sobie szczególnie rodzice małych dzieci, uwielbiających igraszki w wannie ..... niekoniecznie wymagające ogrzewania całego dużego budynku.

    Dla kotłów odpornych na niską temperaturę (np. kotłów kondensacyjnych) możliwe jest sterowanie jednym obiegiem grzewczym bez użycia zaworu mieszakowego. Możliwe jest  także kombinowanie obiegu takiego z podgrzewaniem CWU (naprzemienna praca pomp lub zawór przełączający). Należy jednak pamiętać, że najlepsze efekty sterowania, nawet dla kotłów kondensacyjnych, uzyskuje się wykorzystując zawory mieszakowe.  Dołączenie drugiego lub trzeciego obiegu CO wymaga jednak wyposażenia instalacji w zawory mieszakowe.
Przygotowanie CWU we wszystkich konfiguracjach odbywa się metodą bodaj najprostszą i najskuteczniejszą, czyli poprzez sterowanie pompą ładującą (obieg wężownicy grzewczej w zasobniku lub obieg wymiennika). Temperatura kotła dobierana jest stosownie do potrzeb, czyli także zapotrzebowania na ciepłą wodę. Gdy temperatura ta winna być znacznie wyższa od wymaganej dla obiegu CO, zawór mieszakowy dokonuje odpowiedniej redukcji temperatury, pozwalając na grzanie CO bez kłopotliwych przerw czy niepotrzebnego przegrzewania. Oczywiście w razie konieczności grzanie CWU można wyłączyć. Dla instalacji nie wykorzystującej zaworów mieszakowych na czas grzania CWU zostaje wyłączona pompa obiegowa CO – w ten sposób unika się niepotrzebnego przegrzewania obiektu.

    Regulator MIRECO SL pozwala na regulację obiegu CO według dwóch algorytmów (do wyboru): tzw. algorytmu pogodowego lub zmodyfikowanej regulacji od czujnika wnętrzowego. Algorytm pogodowy polega na wyliczaniu temperatury grzejników na podstawie tzw. krzywej grzania, temperatury zewnętrznej oraz zaprogramowanej temperatury wewnętrznej. Krzywą tę należy określić na podstawie konstrukcji budynku lub po prostu doświadczalnie, obserwując zachowanie się ogrzewania przy różnych temperaturach zewnętrznych.
Znacznie bardziej komfortowym dla użytkownika jest zastosowany zmodyfikowany algorytm regulacji od czujnika wnętrzowego. Czujnik ten, umieszczony w wybranym reprezentatywnym pomieszczeniu, bardzo dokładnie śledzi wszelkie zmiany temperatury wewnętrznej. Regulator tak steruje temperaturą grzejników, aby temperatura w pomieszczeniach była jak najbardziej zbliżona do zaprogramowanej. Gdy jest za zimno (lub gdy skończy się obniżenie nocne), temperatura grzejników podwyższana jest dość mocno (ale z ograniczeniem wynikającym z temperatury zewnętrznej, czyli podobnie do metody pogodowej) tak, aby pomieszczenia jak najszybciej nagrzać. Z kolei w momencie obniżania temperatury pomieszczeń ogrzewanie jest praktycznie wyłączane do czasu osiągnięcia nowej niższej temperatury.

    Algorytm regulacji wnętrzowej ma jeszcze jedną bardzo dużą zaletę. Otóż uwzględnia on dodatkowe ciepło od nasłonecznienia oraz wewnętrznych źródeł ciepła takich, jak kuchnia, wszelkie urządzenia elektryczne itp. Gdy pomieszczenia (szczególnie te bardziej przeszklone) dodatkowo są dogrzewane, temperatura grzejników jest redukowana. Daje to poważne oszczędności. Podobnie przy silnym wychłodzeniu np. na skutek silnego wiatru, grzejniki będą cieplejsze. Dzięki zastosowaniu dodatkowego sprzężenia od temperatury zewnętrznej układ jest odporny na np. wietrzenie pomieszczeń, nie pozwalając na nadmierne przegrzanie instalacji CO.
    Temperatury w poszczególnych obiegach (czyli centralnego ogrzewania oraz przygotowania wody użytkowej) określane są na podstawie tzw. „programów grzania”. Programy te (jest ich 6) określają, w jakich przedziałach czasowych jaka winna być temperatura w pomieszczeniach lub jaka winna być temperatura ciepłej wody. Szczegółowe działanie programów i sposób ich załączania opisane będą w kolejnych rozdziałach.

    Pełną instrukcję (40 stron, rysunki i schematy, około 1 Megabajt) można pobrać
  tutaj - proszę kliknąć prawym klawiszem myszki w celu pobrania lub lewym w celu otwarcia).