Od 12 lat wykonujemy także różne zlecenia dla odbiorców z sektora specjalnego (wojskowego), głównie z zakresu elektroniki. W chwili obecnej ta część naszej działalności już nie stanowi znaczącej częci naszej produkcji (niestety kryzys w tej branży jest dość poważny), ale jest kilka niemałych opracowań, którymi możemy się pochwalić.


    Najważniejszymi są  :

Układ sterowania lufą wkładkową do armaty 125 mm

Jest to układ sterujący bębnem rewolwerowym, obracanym i pozycjonowanym tak, aby zasymulować jak najdokładniej warunki strzelania z rzeczywistej armaty. Wyrób ten jest stosowany w strzelaniach ćwiczebnych, z uwagi na znaczną redukcję kosztów amunicji. Pierwsza wersja sterowania wykonana została w 1992 roku, kolejna w 1997 roku.


  Osprzęt elektromechaniczny wyrobu ZUR23-2-KG (podwójne sprzężone działko przeciwlotnicze kaliber 23 mm),

To jedno z naszych większych opracowań. Obejmuje ono :

- Układy napędowe zasilane z akumulatorów 24V, sterowane impulsowo ze zwrotem energii przy hamowaniu.

- Sterowanie prędkościowe w zakresie od 5 do 1200 mrad/s

- Maksymalne przyspieszenie kątowe - 1,2 rad/s2, ograniczone cyfrowo (układ dysponuje 100 % zapasem mocy !)

- Układ sterowania aretowaniem głowicy rakiety p-lot.

- Układy kontroli i sterowania funkcjami wyrobu.

- Układ interfejsu zdalnego sterowania (już prototyp był przystosowany do zdalnego sterowania, lecz z uwagi na brak możliwości pewnego zorientowania tego lekkiego wyrobu - na skutek wkopywania się w grunt - dalsze prace wstrzymano).
Jodek G
Jodek G
Wszystkie układy elektroniczne są całkowicie opracowane w naszej firmie, od prototypu do serii próbnej znajdującej się aktualnie w eksploatacji.

Układ charakteryzuje się bardzo małym zapotrzebowaniem na energię. Na komplecie akumulatorów 24 V 165 Ah w trakcie badań prowadzone były próby nawet przez 2 tygodnie bez doładowywania !

Prototyp przystosowany był do zdalnego sterowania, za pomocą stacji naprowadzania. jednakże w czasie prób okazało się, że posadowienie wyrobu nie jest wystarczająco stabilne, aby można było przyjąć je za punkt odniesienia. Wynika to z faktu powstania dużych sił w czasie strzelania, a wyrób jest stsunkowo lekki i posadowiony jedynie na trzech podporach, łatwo wkopujących się w miękki grunt. Z tego też powodu koncepcja ta została zawieszona.

   Niestety z przyczyn nie do końca dla nas zrozumiałych (do dziś, po przeszło dwóch latach, nie dostaliśmy żadnej odpowiedzi na naszą ofertę !!!) zleceniodawca do produkcji seryjnej wybrał innego dostawcę, który ...... wykonał nowe, zupełnie inne układy (nie są to układy, które były przebadane w czasie badań kwalifikacyjnych) ! Nam pozostaje świadomość, że nasze układy przeszły skomplikowane procedury badań oraz poprawnie sprawdzają się w rzeczywistych warunkach eksploatacyjnych. A do polityki się nie mieszamy .... !Układ napędu i sterowania wyrzutni okrętowej WM-122.

To także dość poważne przedsięwzięcie, obejmujące :

- układy napędowe wyrzutni WM-122 (na bazie BM-122, ze zmienszoną ilością wyrzutni do 20)

- układy przeliczników danych wyliczające nastawy wyrzutni w funkcji danych celu

- układy przekazywania danych z instalacji okrętu do systemu pozwalające na automatyczne wprowadzenie współrzędnych celu, z odległością i azymutem włącznie.

System ten przeznaczony był dła kontrahenta zagranicznego - pracuje niezawodnie już 3 lata w klimacie tropikalnym. Należy dodać, że każdy z elementów systemu jest w pełni wymienny - wszystkie dane niezbędne dla konfiguracji są przechowywane w wielu jednostkach połączonych liniami interfejsu. Gdy wymieniony zostanie jeden element, układ samoczynnie odczytuje właściwe dane z pozostałych elementów systemu. W ten sposób nie jest potrzebna ponowna kalibracja czy regulacja bloków.
WM122
WM122

Układ ten można łatwo zaadaptować do znanej wyrzutni BM-122. Zasilanie układów napędowych odbywa się z akumulatorów 24V, a takie samo zasilanie dostępne jest na samochodzie-podwoziu wyrzutni w wykonaniu lądowym. Modernizacja byłaby dość łatwa, gdyby tylko ktoś chciał zamienić stare zespoły prądnicy 110V i silników sterowanych przekaźnikami na nowoczesne układy elektroniczne. Również wykonanie przelicznika nie stanowi problemu - zagadnienie jest już przecież opanowane i przetestowane. Ale znów ten kryzys i notoryczny brak pieniędzy na podstawowe rzeczy ...... Kto w takiej sytuacji myśli o modernizacji ???


Mamy jeszcze kilka mniejszych opracowań, ale nie są to układy warte zbyt wielkiej uwagi. Posiadane doświadczenie pozwala nam na projektowanie nawet dość złożonych układów z zakresu elektroniki wojskowej, przystosowanych do pracy w skrajnych warunkach klimatycznych (od -50 do +70 ^C) i w skrajnych narażeniach mechanicznych (udary, wibracje). Umiejętności te pozwalają na konstruowanie urządzeń "normalnych", ale o jeszcze większej niezawodności.