A oto najważniejsze dane techniczne regulatora MIRECO 3
(więcej można uzyskać poprzez pobranie pełnej instrukcji, która jest  tutaj - proszę kliknąć prawym klawiszem myszki w celu pobrania, wielkość ok. 1,4 Megabajta ) :

- Ilość obiegów grzewczych CO max. 17, CWU max 16, kotłowych max. 8, razem max. 17 obiegów (pierwszy obieg sterowany z Mireco, kolejne 16 z modułów rozszerzających).
- Regulacja pogodowa lub od czujnika wewnętrznego.
- Praktycznie osiągane oszczędności paliwa – typowo od 15 do 25 %, choć zarejestrowano przypadki oszczędności nawet do 35%. Praktyczne wydłużenie okresów międzyremontowych instalacji – od 30 do 100 % (doświadczenia z okresu 12 lat), szczególnie dla kotłów żeliwnych.
- Funkcja tzw. redukcji „szczytów gazu” – potrzebna przy ustalonym godzinnym limicie zużycia gazu.
- Rejestracja danych, co 5 minut, dla wszystkich obiegów. Ilość danych rejestracji – około 100 kilobajtów.
- Automatyczne wyłączanie obiegów grzewczych na podstawie średniej zewnętrznej temperatury dobowej z zadanych kilku (1 do 6) ostatnich dni.
- Funkcja zabezpieczenia przed zablokowaniem pomp w obiegach wyłączonych.
- Zabezpieczenie wyłączonych obiegów CO przed zamarznięciem.
- Zabezpieczenie kotłów żeliwnych przed uszkodzeniem (pękaniem), także przy wykorzystaniu zaworów mieszakowych na kotłach.
- Kontrola pracy instalacji polegająca na stałym nadzorze temperatur faktycznych i ich porównaniu z wartościami zadanymi – przy odstępstwach załączana jest sygnalizacja awarii.
- Funkcja „zrzutu temperatury” – gdy temperatura zasilania przekroczy wartość maksymalną, regulator otwiera obiegi tak (najpierw CWU), aby nie dopuścić do przegrzania kotłów. Jest to bardzo istotne w przypadku kotłów węglowych.
- Automatyczne rozpoznawanie świąt stałych i ruchomych (Wielkanoc, Boże Ciało) na okres ponad 20 lat.
- Automatyczne przestawianie czasu z letniego na zimowy i odwrotnie.
- Interfejs szeregowy do podłączenia modemu w celu stałego monitorowania pracy kotłowni (teletransmisja) oraz zdalnego programowania.
- Interfejs do podłączenia „TT” - taniej teletransmisji poprzez komunikację SMS z wykorzystaniem telefonu komórkowego.
- Funkcja ograniczonego czasu pracy (blokada) od 1 do 63 dni, ograniczająca funkcje regulatora (obniżenie temperatur w obiegach) dla inwestycji z opóźnioną płatnością. Odblokowanie kodem 4-cyfrowym, max 7 prób, plus dodatkowy kod odblokowujący jednorazowo na 10 dni.
- Czujniki temperatury typu rezystancyjnego (KTY81-210), wszystkie w komplecie.
- Obudowa do montażu na ścianie lub w szafie.
- Orientacyjna cena hurtowa regulatora głównego – 2100 zł + VAT (do 20 % rabatu dla stałych klientów), czujniki temperatury w komplecieMireco 3A oto kilka dodatkowych informacji :

- Zasilanie regulatora 230V+5-10%, pobór mocy maksymalnie 12 VA, izolacja klasy II.
- Dopuszczalna temperatura otoczenia od +5 do +40°C
- Dopuszczalna wilgotność względna od 10% do 90 %.
- Stopień ochrony obudowy – IP42, po odpowiednim zamknięciu IP54.


    Skrócona zasada działania.
    Regulator MIRECO zbudowany jest w oparciu o nowoczesny mikrokontroler 16-bitowy Mitsubishi M16. Czuwa on nad pomiarem temperatury, odczytem danych zapisanych w pamięci programów grzania, właściwym sterowaniem kotłów, a także obsługuje wyświetlanie informacji i wprowadzanie danych. Z kolei odmierzanie czasu nadzoruje zegar z kalendarzem, posiadający rezerwowe zasilanie bateryjne (okres trwałości baterii wynosi typowo 3 lata).

    Sterowanie ogrzewaniem odbywa się przy wykorzystaniu tzw. programów grzania - określają one wymaganą temperaturę w pomieszczeniach. Programów tych jest 30, każdy może być przygotowany na inną okoliczność. Dokładny opis funkcjonowania programów znajduje się  w instrukcji.

    Regulator produkowany jest w jednej wersji, a rodzaj instalacji ustawiany jest w funkcji konfiguracji. Przy bardziej rozbudowanych instalacjach niezbędne jest dołączenie modułów rozszerzających (do 16 sztuk) i ewentualnie czujników temperatury wewnętrznej z korektorami.
Dla wszystkich wersji możliwe jest sterowanie kotłami wyposażonymi w palniki dwustopniowe, przy zmniejszonej o połowę ilości kotłów, a także łączenie kotłów z palnikami jednostopniowymi i dwustopniowymi.

    Rozbudowa regulatora o dodatkowe moduły rozszerzające umożliwia podłączenie kolejnych obiegów. Każdy taki obieg posiada możliwość pełnego sterowania, zarówno regulacji pogodowej, jak i wnętrzowej. Moduły realizują także fukjce sterowania zaworami mieszakowymi kotłowymi, sterowaniem dmuchawy, przygotowaniem ciepłej wody.

    Pewną modyfikacją regulatora MIRECO 3 jest układ sterowania ogrzewaniem za pomocą promienników gazowych MIRECO 3 PG. To optymalna alternatywa dla ogrzewania obiektów o dużej kubaturze. Jedna sieć z regulatorem MIRECO 3 PG może obsłużyć do 192 promienników z indywidualnym sterowaniem w 32 grupach.

    Takie rozwiązania są stosowane w halach przemysłowych i pozwalają na uzyskanie znacznych oszczędności energii. System może kontrolować temperaturę powietrza lub temperaturę grzanych obiektów metodą pirometryczną (bezdotykową).

   System posiada możliwość rejestracji danych i zdalnego nadzoru.

   Instrukcja regulatora MIRECO 3 PG dostępna jest tutaj  .

Promiennik